Tanyalah Islam Menjawab Jilid 2 - Iman Shoppe

Tanyalah Islam Menjawab Jilid 2

RM 60.00

Categories: , , ,

Description

Buku ini digarap seperti kitab Yasalunaka Fi Al-Din Wal Hayah hasil karya Syeikh Dr. Ahmad Al Syarbasi. Buku yang dihasilkan ini adalah seperti ensiklopedia tentang persoalan agama dan kami yakin penulis akan meneruskan siri-siri berikutnya dengan menambah baik persembahan dan juga kedalaman ilmiah dengan mengemukakan rujukan yang muktabar dalam pelbagai disiplin ilmu. Semoga buku ini layak dimasukkan dalam khazanah perpustakaan Islam.

Additional information

Weight 0.6 kg